- кызматты тандаңыз -

ЭЛЕКТРОНДУК МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТАР

Электрондук муниципалдык кызматтар - Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү санариптик кызматтарга арыз жана кызматты алуу үчүн керектүү документтер Интернет аркылуу электрондук түрдө берилет.

Чечимдин натыйжалары боюнча өтүнмө ээсине электрондук документ түрүндө анын натыйжасы берилет.

Бул муниципалдык кызматтардын тизмеси БШКнин 2019-жылдын 3-апрелиндеги N97 токтому менен муниципалдык кызматтардын кошумча тизмеси менен бекитилген.